Wednesday, June 9, 2010

വരമൊഴിയും കീമാനും വിൻഡോ ഏഴും.

വരമൊഴിയും കീമാനും വിൻഡോ ഏഴും.

വരമൊഴിയും, കീമാനും വിൻഡൊ 7-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി കേട്ടു. പരീക്ഷണത്തിന്‌, വിൻഡോ 7-ൽ ഞാൻ വരമൊഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. Tavultesoft കീമാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു.

എന്റെ കീമാനും വരമൊഴിയും സുഖമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്‌. അജ്ഞലി ഒൾഡ്‌ ലിപിയാണ്‌ ഫോണ്ട്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌.

പരാജയപ്പെട്ട വിൻഡോയുടെ വിസ്തയെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ്‌ വിൻഡോ 7. ഗ്രാഫിക്ക്സ്‌ കൂടുതലാണെന്ന എന്റെ സ്ഥിരം പരാതിയുണ്ടെങ്കിലും, നല്ല മെമ്മറിയും പ്രോസസറും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ടെങ്കിൽ, വിൻഡോ 7 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ.

കീമാൻ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക്‌ നോട്ട്‌പാഡിൽ മലയാളം ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്‌.

പക്ഷെ, നേരിട്ട്‌, ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകളിലും കമന്റ്‌ ബോക്സിലും ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്‌ കാരണം എന്ത്‌?.
ഈ പോസ്റ്റ്‌, വിൻഡോ 7 നകത്ത്‌നിന്നാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌.


പരീക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുന്നു...


10174
.

Sunday, June 6, 2010

IT@School - ലിനക്സ്‌ ഗ്നു വിൻഡോസിൽ

IT@School എന്ന ലിനക്സ്‌ ഡിസ്സ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വിൻഡോ ഒപ്പറേറ്റിങ്ങ്‌ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം.

IT@School ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിർബന്ധമായ പ്രോഗ്രാമാണ്‌. വിദ്യർത്ഥികൾ പ്രതേകിച്ച്‌, ഈ ലിനക്സ്‌ ഒസിയെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌.

ആദ്യം IT@School ലിനക്സ്‌ ഗ്നു, http://www.itschool.gov.in/linux/linux3.8.iso ഇവിടെനിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ISO ഫയൽ ഫോർമേറ്റാണ്‌. അത്‌ സീഡിയാക്കുക.

ഇവിടെ നാം വെർച്ച്യുൽ ഡ്രവിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌, VMware Player തന്നെയാണ്‌. അത്‌ ഇവിടെനിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.

വിൻഡോ-XP യിലാണ്‌, നാം ഈ ലിനക്സ്‌ ഗ്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്‌.

VMware player എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.


വിഎം പ്ലയർ തുറക്കുക. IT@School സീഡി, ഡ്രൈവിലിടുക. അപ്പോൾ വരുന്ന സ്ക്രീൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ IT@School ലിനക്സ്‌ സെറ്റപ്‌ ഫയൽ സീഡി ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നേരെ ISO ഡിസ്ക്‌ ഫയലിന്റെ ലോക്കെഷൻ സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്ത്‌കൊടുത്താൽ മതി.വെർച്ച്യൂൽ മെഷിൻ പേര്‌ (എന്തും നൽക്കാം) ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്ക്‌ സ്ഥലം 8 GB തന്നെയാണ്‌. അടുത്തത്‌...Customize Hardware-ൽ ക്ലിക്കിയാൽ മെമ്മറി കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ഇവിടെയും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത്‌....ഇവിടെയും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല, അടുത്തത്‌...
VMware പ്ലയർ ലിനക്സ്‌ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുവാനുള്ള മേസേജ്‌ , Remind me later ക്ലിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ലിനക്സ്‌ വേർഷൻ നമുക്ക്‌ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത്‌...Debian IT@School GNU/Linux ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒപ്ഷനാണ്‌ ഈ സ്ക്രീനിൽ, Install എന്നത്‌ ക്ലിക്കുക. അടുത്തത്‌...


ഭാഷ ഇഗ്ലീഷ്‌,കീലോഡ്‌ ലേഔട്ട്‌.


ലിനക്സ്‌ ഗ്നൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു.


ഹോസ്റ്റ്‌ പേര്‌, അതായത്‌, നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടരിന്റെ പേര്‌. അടുത്തത്‌...


ഡോമിൻ പേര്‌. (ഇവിടെയും സാധരണ മാറ്റം ആവശ്യമില്ല) അടുത്തത്‌.

ഇവിടെ, Guided use entire disk എന്ന് സെലെക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.


അടുത്തത്‌.


ഇവിടെ റെക്കമെന്റെണ്ട്‌ ഒപ്ഷൻ സെലെക്റ്റ്‌ ചെയ്ത്‌ തുടരുക.


Finish paritioning and write changes to disk എന്നത്‌ സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക. അടുത്തത്‌...


ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളോക്കെ ഡിസ്കിലേക്ക്‌ എഴുതുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്‌. Yes എന്ന് ക്ലിക്കുക. അടുത്തത്‌...Root പാസ്‌വേഡ്‌, ഇത്‌ സിസ്റ്റം അഡ്‌മിൻ പാസ്‌വേഡാണ്‌. ഇത്‌ മറക്കാതിരിക്കുക. തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് ഒർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പാസ്‌വേഡ്‌ മതിയാവും.


ഇവിടെ പുതിയ യൂസർ അക്കൗണ്ട്‌ ഉണ്ടാക്കാം.സീഡിയിൽ കൂടുതൽ ലിനക്സ്‌ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ലിനക്സിന്റെ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം സിഡിയുണ്ടെങ്കിലോ, അത്‌ ഒട്ടോമാറ്റിക്കായി സെർച്ച്‌ ചെയ്ത്‌ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അത്‌ വേണോ എന്നാണ്‌ ചോദ്യം, നമ്മൾ വെറും ടെസ്റ്റല്ലെ നടത്തുന്നത്‌. No എന്ന് സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക. അടുത്തത്‌...ലിനക്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നെറ്റ്‌വർക്കിൽനിന്നും ഡൊൺലോഡ്‌ ചെയ്യണോ എന്നാണ്‌ ചോദ്യം. സൂക്ഷിക്കുക, യ്യെസ്‌ എന്നാണുത്തരമെങ്കിൽ, നിരവധി ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യും. ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഡാറ്റ കൂടുതലാവും. അത്‌കൊണ്ട്‌, No, അടുത്തത്‌...


ഇവിടെ നമുക്ക്‌ Desktop environment, IT@School GNU/Linux, Standard system എന്നീ മൂന്ന് വിദാഗങ്ങൾ സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യാം. അടുത്തത്‌...


ബൂട്ട്‌ലോഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. Yes എന്ന് ക്ലിക്കുക. അടുത്തത്‌...
ദാറ്റ്‌സ്‌ ആൾ. ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സീഡി എടുത്തൊഴിവാക്കാം. അടുത്തത്‌...ബൂട്ട്‌ സ്ക്രീൻ. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക. എന്റർ അടിക്കുക.

വൗ, നാം ലിനക്സ്‌ ഗ്നൂ IT@School എന്ന ഒപ്പറേറ്റിങ്ങ്‌ സിസ്റ്റത്തിലാണ്‌. യൂസർ നെയിം, പാസ്‌വേഡ്‌ എന്നിവ കൊടുക്കുക. (ഇത്‌ രണ്ടും നാം ആദ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്‌)
മലയാളം ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും യൂണികോഡ്‌ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്‌ മനസിലാവുന്നത്‌. എന്തായാലും IT@School - ലുള്ള Iceweasel എന്ന ബ്രൗഷറിൽ, മലയാളം യൂണികോഡ്‌ ഫോണ്ട്‌ അജ്ഞലിക്ക്‌ പകരം രചനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പുതിയ രചന ഇവിടെനിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.

എങ്ങനെ സെറ്റ്‌ ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ ഈ ഷോട്ടുകൾ സഹായകരമാവും.


(അടുത്ത പരീക്ഷണം, ........)9623

Saturday, June 5, 2010

2 - ഉബുണ്ടു എങ്ങനെ വിന്‍ഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?.

ഉബുണ്ടു എങ്ങനെ വിന്‍ഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?.

ലിനക്സ്‌ എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ, പലർക്കും അലർജ്ജിയാണ്‌. എല്ലാം ‌ കമാൻഡിലൂടെയാണെന്ന ധാരണ, എല്ലാറ്റിനും കമാൻഡ്‌കൾ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യണമെന്ന പഴയ പല്ലവിയിൽ പലരും ലിനക്സിനെ മറക്കുകയാണ്‌.

പക്ഷെ, ഇന്ന്, നിരവധി ലിനക്സ്‌ അധിഷ്ടിതമായ, ഗ്രാഫിക്ക്‌ യുസർ ഇന്റർഫെസുള്ള (GUI Based) നിരവധി ഒപ്പറേറ്റിംഗ്‌ സിസ്റ്റം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്‌.

ഇവിടെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നത്‌, ഉബുണ്ടു 10.04 എന്ന വേർഷനാണ്‌.

ഉബുണ്ടു എങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ XP യിൽ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാമെന്നണ്‌ നാം ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത്‌. അതിന്‌ ആദ്യം ഒരു വെർച്ച്യുൽ ഡ്രൈവ്‌ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, VMware എന്നവൻ നേരിട്ട്‌ ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നത്‌കൊണ്ട്‌ ഞാൻ ഇവിടെ VMware player 3.1.0 ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

നമ്മുടെ വിൻഡോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരുത്തരത്തിലും ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉബുണ്ടുവിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യമെന്ന് നോക്കാം.

ആദ്യം, ഉബുണ്ടു 10.04 ഇവിടെനിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക.

ഇത്‌ ഒരു സിഡി ബേർണിങ്ങ്‌ ഫോർമേറ്റിലാണ്‌. ഡൗൺലോഡ്‌ കഴിഞ്ഞാലുടനെ, ഒരു സിഡിയിലേക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ ബേൺ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്ത ISO ഫയൽ തന്നെയായാലും മതി.

ഇനി VMware ഇവിടെനിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.


സ്ക്രിനിൽ വരുന്ന മേസേജുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക.ഇനി വി.എം (VMware) തുറക്കുക. അവരുടെ ലൈസൻസ്‌ എഗ്രിമന്റ്‌ അംഗീകരിച്ചാൽ, ദാ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാം.അവിടെ Create a New Virtual machine എന്ന് ക്ലിക്കുക.ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്‌ എവിടെനിന്നാണ്‌ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടു സിഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്‌ സിഡി ഡ്രൈവിൽ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ISO ഫയൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്ത സ്ഥലം browse ചെയ്ത്‌ കാണിച്ച്‌കൊടുക്കുക.ഇതോന്നുമില്ലാതെ നമ്മുക്ക്‌ പിന്നിട്‌ ഒരു ഒസി ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാമെന്നും പറയാം. നെസ്റ്റ്‌.

(ഈ സ്ക്രിൻ ഷോട്ട്‌, ഉബുണ്ടുവിന്റെ സിഡി ഡ്രൈവിലുള്ള സമയത്താണെടുത്തത്‌)
ഈ സ്ക്രിനിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്‌, യൂസർ പേര്‌, പാസ്‌വേഡ്‌ എന്നിവ കൊടുക്കുക. യൂസർനൈം, ചെരിയക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ സീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പാസ്‌വേഡ്‌ മറക്കരുത്‌. അത്‌ ഇടക്കിടെ ആവശ്യമായിവരും. നെസ്റ്റ്‌.
ഈ ഷോട്ടിൽ പ്രതേകിച്ചോന്നും ചെയ്യാനില്ല. നെസ്റ്റ്‌.ഇവിടെ ഹാർഡ്‌ ഡിസ്ക്‌ 20 GB എന്ന് കൊടുക്കുക. നെസ്റ്റ്‌.നിങ്ങളുടെ വെർച്ച്യൂൽ ഡ്രവിന്റെ ഡിറ്റെയിൽസാണിത്‌. സാധരണ ഇനി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. നെസ്റ്റ്‌.കൂടുതൽ മെമ്മറി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡ്‌ജസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം.
സിഡി ഡ്രവോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹാർഡ്‌വെയറുകളോ കണ്ടെത്തി എന്ന മേസേജ്‌ വരും. OK ക്ലിക്കുക.VMware ലിനക്സ്‌ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ Remind me later എന്ന് ക്ലിക്കുക. ഇപ്പോൾ അത്‌ നമ്മുക്ക്‌ ആവശ്യമില്ലല്ലോ.വൗ, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഉബുണ്ടു ഉരുണ്ട്‌കളിക്കുന്നത്‌ കണാം.


ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ മിക്കവാറും ഒട്ടോമാറ്റിക്കാണ്‌. 30-60 മിനിറ്റ്‌ സമയമെടുക്കും ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ.പ്രതേകിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ, ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാളാവും.
ദെ കണ്ടോ, ഉബുണ്ടു ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ. പാസ്‌വേഡ്‌ അടിക്കുക. അകത്ത്‌ കടക്കുക.


അങ്ങനെ ഞാനും ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒപ്പൺ ഒഫീസ്‌ അപ്ലീക്കേഷൻസ്‌ എല്ലാമുണ്ട്‌.


തീകുറുക്കനാണ്‌ നെറ്റ്‌ ബ്രൗഷർ.ദാ, ലിനക്സിൽ, ഉബുണ്ടുവിൽ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തുറന്ന്‌വെച്ചിരിക്കുന്നു.


ചില്ലക്ഷരങ്ങൾക്ക്‌ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, Encoding - UTF8 എന്നാക്കുകയും, അജ്ഞലി ലിപി ഇവിടെനിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഫോണ്ട്‌ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തശേഷം, ബ്രൗഷർ അടച്ച്‌ തുറന്നാൽ, മലയാളം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ വായിക്കാം.


സംശയങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കുക.

ഉബുണ്ടുവിനായി ഒരു ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങുവാൻ താൽപര്യമുണ്ട്‌, പക്ഷെ എന്നെ പിന്തുടരുന്ന സ്നേഹമുള്ള വായനക്കാർക്ക്‌ പ്രയാസമാവില്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കുക.


9251

Thursday, June 3, 2010

ഉബുണ്ടു, ഉബുണ്ടു, ഞാനുണ്ട്‌.

ഉബുണ്ടു, ഉബുണ്ടു, ഞാനുണ്ട്‌.

ബിൽഗേറ്റിനെ പാപ്പരാക്കിയിട്ട്‌, എനിക്ക്‌ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങികളയാമെന്ന മോഹമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ, എന്തിന്‌ ലിനക്സിൽ കയറിപറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉത്തരം സിമ്പിൾ.

വർഷങ്ങളായി വിൻഡോ 3 മുതൽ 95 ലും 98 ലും എക്സ്‌പിയിലും വിസ്തയിലും പിന്നെ 7 ലും എല്ലാം പുതുമയുള്ളത്‌ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നായിരുന്നു അനേഷണം.വെറുതെ വർഷങ്ങൾ പഴാക്കി എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒരോ വേർഷനും, പുതിയതെന്തെങ്കിലും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട്‌തന്നെയാണ്‌ കടന്ന് പോയത്‌.

പക്ഷെ, നെറ്റുപയോഗിക്കുമ്പോൾ, എത്ര പ്രോട്ടക്ഷനുണ്ടെങ്കിലും വൈറസുകൾ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അകത്ത്‌ വരുന്നത്‌ തടയുവാനുള്ള അനേഷണത്തിലും, പുതുമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌കൊണ്ടും, ലിനക്സിനെക്കുറുച്ചുള്ള പഴയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്‌ മാറ്റം വന്നുവോ എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ, ഞാൻ പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി. അവനാണ്‌ ഉബുണ്ടു.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനെളുപ്പം, വിൻഡോയുടെകൂടെതന്നെ ഡുവൽ ബൂട്ട്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്യാം. വിൻഡോയെപോലെ, ഗ്രഫിക്ക്‌ യൂസർ ഇന്റർഫൈസ്‌. സംഗതി കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന ചിന്തക്ക്‌ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ, ഇവനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.

വൈറസുകളെ പ്രോട്ടക്റ്റ്‌ ചെയ്യുവാൻ നല്ല കഴിവുള്ളവയാണ്‌ ലിനക്സ്‌. അത്‌കൊണ്ട്‌ തന്നെ, മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൈയിലുള്ള, കോൺഫ്ലിക്കർ, ILU, തുടങ്ങി ചുള്ളൻ വൈറസുകളെ ഞാൻ ഇതിൽ പരീക്ഷിച്ചു. എന്റെ സമയദോഷമോ, ലിനക്സിന്റെ നല്ല കാലമോ, എന്താണെന്നറിയില്ല, ചുള്ളന്മാർ മുട്ട്‌മടക്കി.

വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധരണക്കാർക്ക്‌ പോലും വളരെ സുഗമമായി ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

എറ്റവും വലിയ ഗുണം, ഇത്‌ സൗജന്യമാണെന്നതാണ്‌. ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലെ ലക്ഷകണക്കിന്‌ ലിനക്സ്‌ ആരാധകർ, തികച്ചും സൗജന്യമായി ഉബുണ്ടു നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നത്‌, അത്ഭുതമുള്ളവാക്കുന്നു. ലഭേഛയില്ലാതെ, സഹജീവികളെ സാഹായിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ, നിങ്ങളെയും വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ടോ?.

പൊടിപിടിച്ച്‌ മൂലയിലിരിക്കുന്ന അവൻ മതി ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ.1 Ghz പ്രോസസർ, 256 MB മെമ്മറി, 40 GB ഹാർഡ്‌ ഡിസ്ക്‌, എന്നിവ മാത്രം മതി, ഉബുണ്ടു പ്രവർത്തികുവാൻ.

ഒരു പുതിയ ഒപ്പറേറ്റിങ്ങ്‌ സിസ്റ്റം പഠിക്കുവാൻ, വരൂ.

അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുക്ക്‌ പറയാം, എനിക്കും ലിനക്സ്‌ അറിയാമെന്ന്.

-----------

എങ്ങനെ ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക്‌ പഠിക്കാം.

ആദ്യം തന്നെ ഒരപേക്ഷയുണ്ട്‌. ഞാൻ ഉബുണ്ടുവിൽ കാലെടുത്ത്‌ വെക്കുന്നവനാണ്‌. തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ലിനക്സ്‌ പുലികൾ തിരുത്തണം.


.